AKSA GAZ 'a nasıl abone olabilirim ?

Nasıl Abone Olabilirim?
Doğal Gaza abone olmak oldukça kolaydır. Sokağınızdan doğal gaz hattı geçtiyse veya binanızın önünde servis kutusu varsa; 

1. ABONELİK İÇİN GEREKLİ BAŞVURU EVRAKLARINI HAZIRLAYIN
BİREYSEL:
 • Tapu sahibinin Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (üzerinde TC Kimlik No bulunmalıdır.)
 • Abonelik yapılacak konuta ait tapu fotokopisi veya yapı kullanım ruhsatı
 • Bina Bilgi Beyanı (başvuru işlemi sırasında dağıtım şirketinde doldurulacaktır)
MERKEZİ
Merkezi Sistem aboneliği için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, (8 daire üzeri için karar defterine yazılan kararlar, 8 daire altı için kat maliklerinin imzaladığı dilekçe) 
 • Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin yetki verdiğini gösteren noter onaylı karar defterinin fotokopisi,
 • Yönetime ait vergi numarası

2. ABONELİK BAŞVURUSUNDA BULUNUN VE BAĞLANTI ANLAŞMASI YAPIN
 • Başvuru belgeleriyle doğal gaz dağıtım şirketine gelinir ve Bağlantı Anlaşması yapılır.

Abone Bağlantı Bedeli
Doğal gaz dağıtım şirketinin en geniş kapsamlı doğal gaz hizmetini verebilmesi için, daire sahibinden bir defaya mahsus alınan ve geri ödemesi olmayan bedeldir. Bu bedel bağlantı anlaşması sürecinde bir defaya mahsus olarak tahsil edilir ve her abonelik, benzeri olmayan bir abone referans numarası ile kaydedilir.

Bireysel ve merkezî kullanımlarda 2016 yılı için belirlenen Abone Bağlantı Bedeli: 
200 m2'a kadar 425 TL + %18 KDV = 501,5 TL + Damga Vergisi, 
200 m2'den sonraki her 100 m2 için 350 TL + %18 KDV = 413 TL + Damga Vergisi ilave olarak alınacaktır.

* Merkezi sistem ısınmaya geçmek için tüm dairelerin Bağlantı bedelinin ödenmesi gerekir.

3. SERTİFİKALI FİRMANIZI SEÇİN VE BİNA İÇİ TESİSATINIZI YAPTIRIN
Tesisatçı Firma Seçimi ve Gaz Tesisatının Yaptırılması
DAĞITIM ŞİRKETİ; kendisine başvuran firmalar içinden, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından oluşturulan mevzuatta belirtilen koşulları taşıyanlara ilgili mevzuat uyarınca sertifika verir. 
Aboneler, sertifikası bulunan firmalarla görüşüp, kendilerine en uygun olanı seçerek, bu firma ile RESMİ SÖZLEŞME yapmak zorundadırlar. Sertifikası bulunmayan firmaların iç tesisat yapmaları mevzuat hükümleri uyarınca yasaktır. 
İç tesisat firmasıyla yapacağınız sözleşmede, iç tesisat yapıldıktan sonra gaz vermeye uygun olup olmadığı dağıtım şirketince denetlenerek gaz verme işlemi gerçekleştirileceğinden; sertifikalı firmanızla yapacağınız sözleşmede tesisatın hatalı/kusurlu olmasından kaynaklanan gaz açım gecikmelerine ilişkin olarak haklarınızı koruyacak maddeler yer almasına itina gösteriniz.
Bu firma, abonelerin,
 • Projesini çizecek,
 • Çizilen projeyi DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE onaylatacak,
 • Abone ile yapılan resmi sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülükler ile ilgili mesleki mesuliyet ve montaj all risk sigortasını yaptıracak (en az bir (1) yıllık) ve evrakları AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE teslim edecek,
 • Tesisatını yapacak,
 • Cihazını takacak,
 • DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNE kontrol ettirecek,
 • DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN tesisatın uygunluk belgesini alacaktır.
 • Tesisatçı firma seçilirken firmadan DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNİN sertifikalı tesisatçı firma belgesini ve bu firmanın en az bir MÜHENDİS, bir KAYNAKÇI USTASI ve bir de TESİSATÇI USTASI olmalı ve ustaların yeterlilik belgeleri de bulunmalıdır.

(Sertifika sahibi firmalar; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) onay almış Yapım ve Hizmet Sertifika sahibi firmalar olup, bu firmalara http://www.epdk.gov.tr/index.php/dogalgaz-piyasasi/sertifikalar linkinden ulaşabilirsiniz.) 

4. DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLARI HAZIRLAYIN
 • Sözleşme yapılacak yere ait abone numarası,
 • Sözleşme yapacak kişi adına ve sözleşme yapılacak adrese ait kira sözleşmesi ile birlikte ikametgah belgesi / elektrik faturası / su faturası evraklarından bir tanesi ( kiracılar için)
 • Sözleşme Yapacak kişi adına ve sözleşme yapılacak adrese ait ikametgâh belgesi /elektrik faturası / Su faturası evraklarından bir tanesi (ev sahipleri için)
 • Sözleşme yapacak kişinin Nüfus cüzdanı ve fotokopisi (üzerinde TC Kimlik No bulunmayan nüfus cüzdanları yerine, T.C. Kimlik No. yer alan başka bir kimlik ibraz edilmesi gerekmektedir)
 • Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda yukarıda belirtilen evraklara ek olarak noter onaylı (vekâlet tam olmalı ya da doğal gaz abonelik ve sözleşme işlemleri için ) vekâletnamenin fotokopisi,
Merkezi Sistem Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi için yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak,
 • Sözleşme yapacak yetkiliye, kat maliklerinin yetki verdiğini gösteren noter onaylı karar defterinin fotokopisi,
 • Yönetime ait vergi numarası

Yabancı Uyruklu Müşteriler Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi Evrakları :
Ev Sahibi ise;
Pasaport
Tapu Fotokopisi
İkametgah Belgesi - Teskere (Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden)
Kiracı ise;
Pasaport
Kira Kontratı
İkametgah Belgesi - Teskere (Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinden)

5. DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMENİZİ İMZALAYIN

 • Tesisat tamamlandıktan sonra, gaz kullanım sözleşmesi için hazırladığınız evraklarla birlikte doğal gaz kullanıcısı (mülk sahibi veya kiracı) doğal gaz dağıtım şirketine gelerek Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi'ni imzalar ve Güvence Bedeli'ni yatırır. Bu sözleşme, dairede gazı kullanacak kişi tarafından yapılır. 
  Not: Sayaç montajı, Doğal Gaz Sözleşmesi imzalanıp, Güvence Bedeli yatırıldıktan sonra yapılır.
  EPDK Tarafından 2016 yılı için belirlenen Güvence Bedeli Damga Vergisi Hariç
  (Tesisat projesinin onayından sonra, dairede oturacak kişi tarafından ödenen ve sözleşme feshedilirken geri alınabilen depozito bedeli)
  Tutar (TL)
Kombi 386
Kombi + Ocak 479
Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına) 386
Ocak 93
Soba 386
Soba + Ocak ve/veya Sofben 479

Merkezi Sistemlerde, (BBS: Bağımsız Birim Sayısı) 200 m2'ye kadar olan kapalı alanlar için 1 BBS, sonraki her 100 m2 için ek olarak 1 BBS hesaplanır.

6. GAZ AÇMA

Abonelik sözleşmesi yaptıktan sonra tesisatçı firmanızın dağıtım şirketinden gaz açma randevusu almasını talep ediniz. Dağıtım şirketi yetkilisinin tesisatınıza onay ve tarafınıza uygunluk belgesi vermesinin ardından, cihazlar yetkili servislerce (cihazın kullanımıyla ilgili bilgiler size servis personelince aktarılır) devreye alınmalıdır. Bu amaçla en yakın yetkili servisi aramalı ve randevu talep etmelisiniz. Yetkili servis dışındaki devreye almalarda, cihazın garanti kapsamı dışına çıkacağı unutmamalısınız.
Tesisata Gaz Verilmesi
Aboneler tesisatçı firma kanalıyla DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİNDEN gaz açma randevusu almalıdır. Gerek emniyet ve garanti açısından, gerekse mevzuatta öngörülen bir zorunluluk olarak gaz açma esnasında; DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETİ personeli, tesisatçı firma yetkilisi ve cihazın yetkili servis personeli hazır bulunmalıdır.

NOT: Sokağınızda doğal gaz hattı yoksa; 
Bulunduğunuz sokağın DAĞITIM ŞİRKETİNİN yatırım planına dahil edilip edilmediğini BÖLGE Müşteri Hizmetlerine telefonla veya şahsen başvurarak öğrenebilir, yatırım planına dahil edilmişse yukarıda belirtilen evraklarla başvurarak abone olabilirsiniz.